top of page

BHP DLA OŚWIATY

Dlaczego wybierają nas placówki oświatowe

Oferujemy kompleksową obsługę w ramach abonamentu miesięcznego w skład którego wchodzą:

 • Szkolenia wstępne i okresowe pracowników, osób kierujących pracownikami, pracodawców i osób kierujących pracownikami;

 • Analizę i ocenę ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk pracy, a także jej aktualizacje; 

 • Badania przyczyn, okoliczności wypadków przy pracy, a także sporządzanie dokumentacji powypadkowej;

 • Badania przyczyn, okoliczności wypadków w drodze do/z pracy, a także sporządzanie dokumentacji powypadkowej;

 • Badania przyczyn, okoliczności wypadków dzieci przedszkolnych, a także sporządzanie dokumentacji powypadkowej.

 • Prowadzenie rejestrów chorób zawodowych, a także sporządzanie dokumentacji z tym związanej;

 • Instrukcje stanowiskowe, maszyn i urządzeń;

 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy i przestrzegania przepisów BHP; 

 • Coroczną analizę stanu BHP;

 • Nadzór nad badaniami i pomiarami czynników szkodliwych dla zdrowia;

 • Nadzór nad prawidłowością i terminowością profilaktycznych badań lekarskich, sanepidowskich; 

 • Prowadzenie wszelkich rejestrów ( wypadków, chorób zawodowych itp.)

 • Prowadzenie rejestrów i kart charakterystyk substancji;

 • Prowadzenie próbnych ewakuacji przeciwpożarowych,

 • Prowadzenie przeglądów budynków po przerwie co najmniej dwutygodniowej,

 • Prowadzenie przeglądów placów zabaw,

 • Wykonywanie wystąpień i nakazów pokontrolnych instytucji w zakresie BHP

 • Doradztwo w zakresie BHP, dokumentacji i przepisów prawa pracy

Jesteśmy NAJLEPSI. Przekonaj się!

bottom of page