top of page

G2 - Urządzenia cieplne oraz inne energetyczne

GRUPA G2 obejmuje swoim zakresem urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne, takie jak: 

  1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;

  2. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;

  3. turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;

  4. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;

  5. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;

  6. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW;

  7. sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;

  8. urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;

  9. piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW;

  10. aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

Wnioski egzaminacyjne do pobrania

Zadzwoń i zapytaj o termin
514 022 330
bottom of page