top of page

Zmiany w szkoleniach BHP spowodowane COVID-19W związku z epidemią koronawirusa zostały wprowadzone zmiany w przeprowadzaniu szkoleń BHP. Pojawiła się możliwość przeprowadzenia elektronicznie szkolenia wstępnego w zakresie bezpieczeństwa oraz przedłużona została ważność szkoleń okresowych do 60 dni po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Do niedawna szkolenia BHP organizowane były najczęściej w siedzibie pracodawcy lub firmy przeprowadzającej szkolenie z udziałem pracowników oraz osoby szkolącej. W chwili obecnej zgodnie z zaleceniami o ograniczeniu kontaktów międzyludzkich możliwość organizowania takich szkoleń została utrudniona. Pracodawca może natomiast przeprowadzić szkolenie BHP on-line - wyjątek stanowią jednak określone ustawowo grupy pracowników.


Szkolenia wstępne BHP

W myśl ustawy z dn. 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i służby w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego:

1) pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym;

2) pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje

narażenie na działanie czynników niebezpiecznych;

3) pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt 1 i 2;

4) ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta

odbywającego praktykę studencką


Szkolenia okresowe BHP

Ustawa reguluje także kwestię szkoleń okresowych.

W przypadku gdy termin przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy przypada w:

- okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub

- w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego,

w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii albo stanu

epidemii

termin ten wydłuża się do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku, gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii albo stanu epidemii.


Nasze działania

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów oraz mając na uwadze obostrzenie zasad bezpieczeństwa, opracowaliśmy komplet materiałów niezbędnych do przeprowadzenia danego szkolenia w formie e-learnigowej. Dostarczamy je pocztą elektroniczną wraz z arkuszem egzaminacyjnym, który wypełnić należy po ukończonym szkoleniu. Prawidłowo wypełniony arkusz egzaminacyjny należy odesłać do nas- jest on podstawą do wydania zaświadczenia o odbyciu kursu.


Gorąco zapraszamy także do prowadzonych przez naszych pracowników szkoleń na platformie MS Teams. Dzięki niej pomimo zaistniałej sytuacji epidemiologicznej możemy spotkać się z Państwem „twarzą w twarz” 😊. Bardzo staramy się, by nasze wykłady były jak najbardziej zbliżone do normalnych stacjonarnych szkoleń, a uczestnicy mieli bezpośredni kontakt ze swoim szkoleniowcem. Zachęcamy do wymiany doświadczeń oraz wyrażania własnych opinii.Proponowane przez nas szkolenia kierowane są m.in. do pracowników i osób :

· zatrudnionych na stanowiskach administracyjno - biurowych;

· zarządzających pracownikami;

· zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych;

· wykonujących zadania służby BHP;

· wykonujących zadania służby BHP;

a także szkolenia z zakresu:

· ochrony przeciwpożarowej;

· pierwszej pomocy przedmedycznej.


27 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page