BHP DLA FIRM

Kompleksowa obsługa stała

Jeżeli nie pamiętasz kiedy pracownicy mają zrobić szkolenie okresowe lub potrzebujesz dokumentacji do nowo zakupionych urządzeń bez ponoszenia dodatkowych kosztów, to proponujemy umowę o współpracy. Koszt w trakcie trwania umowy jest stały.

Obsługa stała w zależności od potrzeb klienta obejmuje między innymi:

 • Przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych;

 • Ocenę i dokumentację ryzyka zawodowego;

 • Udział w przeglądach i kontrolach maszyn i urządzeń;

 • Udział w postępowaniach powypadkowych;

 • Opracowywanie instrukcji BHP dla stanowisk pracy;

 • Opracowywanie zasad i tabeli przydziału odzieży i obuwia roboczego;

 • Doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad;

 • Analizy stanu BHP w firmie;

 • Przeprowadzanie kompleksowych i doraźnych kontroli;

 • Przygotowywanie sprawozdawczości statystycznej;

 • Prowadzenie wymaganych przepisami rejestrów;

 • Sporządzanie dokumentacji wypadków przy pracy i wypadków w drodze do pracy i z pracy;

 • Uczestnictwo w pracach komisji BHP;

 • Pomoc we wdrażaniu Systemów Zarządzania BHP;

 • Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej;

 • Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zadzwoń i zapytaj o ofertę
514 022 330

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie dlatego zakres obsługi BHP, a także cena dobierane są do każdego klienta oddzielnie.

Usługi można zamówić pojedynczo (np. jedynie szkolenia BHP lub PPOŻ) oraz w pakietach..

Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

obsługa stała
Co możemy dla Ciebie zrobić

Nie zależnie od rodzaju działalności, każdy pracownik przystępujący do pracy, musi zostać wcześniej przeszkolony z zasad BHP obowiązujących na zatrudnionym stanowisku.
W naszej ofercie znajdują się poszczególne propozycje:

 • szkolenia wstępne i okresowe dotyczące wszystkich grup zawodowych;

 • ocena i dokumentacja ryzyka zawodowego na różnych stanowiskach pracy;

 • sporządzanie dokumentacji powypadkowych;

 • opracowanie analizy stanu bhp;

 • opracowanie instrukcji maszyn i urządzeń;

 • opracowanie instrukcji bezpiecznego wykonywania prac na różnych stanowiskach;

 • przeprowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów BHP.

Masz wątpliwości to napisz
biuro@bhp-point.pl

Usługi te mogą być wykonywane jako pojedyncze zlecenia, w pakietach lub pod postacią obsługi stałej.

Wszystkie ceny podlegają negocjacjom i uzależnione są od ilości uczestników i profilu działalności.

obsługa bhp

BHP DLA OŚWIATY

Dlaczego wybierają nas placówki oświatowe

Oferujemy kompleksową obsługę w ramach abonamentu miesięcznego w skład którego wchodzą:

 • Szkolenia wstępne i okresowe pracowników, osób kierujących pracownikami, pracodawców i osób kierujących pracownikami;

 • Analizę i ocenę ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk pracy, a także jej aktualizacje; 

 • Badania przyczyn, okoliczności wypadków przy pracy, a także sporządzanie dokumentacji powypadkowej;

 • Badania przyczyn, okoliczności wypadków w drodze do/z pracy, a także sporządzanie dokumentacji powypadkowej;

 • Badania przyczyn, okoliczności wypadków dzieci przedszkolnych, a także sporządzanie dokumentacji powypadkowej.

 • Prowadzenie rejestrów chorób zawodowych, a także sporządzanie dokumentacji z tym związanej;

 • Instrukcje stanowiskowe, maszyn i urządzeń;

 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy i przestrzegania przepisów BHP; 

 • Coroczną analizę stanu BHP;

 • Nadzór nad badaniami i pomiarami czynników szkodliwych dla zdrowia;

 • Nadzór nad prawidłowością i terminowością profilaktycznych badań lekarskich, sanepidowskich; 

 • Prowadzenie wszelkich rejestrów ( wypadków, chorób zawodowych itp.)

 • Prowadzenie rejestrów i kart charakterystyk substancji;

 • Prowadzenie próbnych ewakuacji przeciwpożarowych,

 • Prowadzenie przeglądów budynków po przerwie co najmniej dwutygodniowej,

 • Prowadzenie przeglądów placów zabaw,

 • Wykonywanie wystąpień i nakazów pokontrolnych instytucji w zakresie BHP

 • Doradztwo w zakresie BHP, dokumentacji i przepisów prawa pracy