top of page

BHP DLA FIRM

Kompleksowa obsługa stała

Jeżeli nie pamiętasz kiedy pracownicy mają zrobić szkolenie okresowe lub potrzebujesz dokumentacji do nowo zakupionych urządzeń bez ponoszenia dodatkowych kosztów, to proponujemy umowę o współpracy. Koszt w trakcie trwania umowy jest stały.

Obsługa stała w zależności od potrzeb klienta obejmuje między innymi:

 • Przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych;

 • Ocenę i dokumentację ryzyka zawodowego;

 • Udział w przeglądach i kontrolach maszyn i urządzeń;

 • Udział w postępowaniach powypadkowych;

 • Opracowywanie instrukcji BHP dla stanowisk pracy;

 • Opracowywanie zasad i tabeli przydziału odzieży i obuwia roboczego;

 • Doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad;

 • Analizy stanu BHP w firmie;

 • Przeprowadzanie kompleksowych i doraźnych kontroli;

 • Przygotowywanie sprawozdawczości statystycznej;

 • Prowadzenie wymaganych przepisami rejestrów;

 • Sporządzanie dokumentacji wypadków przy pracy i wypadków w drodze do pracy i z pracy;

 • Uczestnictwo w pracach komisji BHP;

 • Pomoc we wdrażaniu Systemów Zarządzania BHP;

 • Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej;

 • Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zadzwoń i zapytaj o ofertę
514 022 330

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie dlatego zakres obsługi BHP, a także cena dobierane są do każdego klienta oddzielnie.

Usługi można zamówić pojedynczo (np. jedynie szkolenia BHP lub PPOŻ) oraz w pakietach..

Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

obsługa stała
Co możemy dla Ciebie zrobić

Nie zależnie od rodzaju działalności, każdy pracownik przystępujący do pracy, musi zostać wcześniej przeszkolony z zasad BHP obowiązujących na zatrudnionym stanowisku.
W naszej ofercie znajdują się poszczególne propozycje:

 • szkolenia wstępne i okresowe dotyczące wszystkich grup zawodowych;

 • ocena i dokumentacja ryzyka zawodowego na różnych stanowiskach pracy;

 • sporządzanie dokumentacji powypadkowych;

 • opracowanie analizy stanu bhp;

 • opracowanie instrukcji maszyn i urządzeń;

 • opracowanie instrukcji bezpiecznego wykonywania prac na różnych stanowiskach;

 • przeprowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów BHP.

Masz wątpliwości to napisz
biuro@bhp-point.pl

Usługi te mogą być wykonywane jako pojedyncze zlecenia, w pakietach lub pod postacią obsługi stałej.

Wszystkie ceny podlegają negocjacjom i uzależnione są od ilości uczestników i profilu działalności.

obsługa bhp

BHP DLA OŚWIATY

Dlaczego wybierają nas placówki oświatowe

Oferujemy kompleksową obsługę w ramach abonamentu miesięcznego w skład którego wchodzą:

 • Szkolenia wstępne i okresowe pracowników, osób kierujących pracownikami, pracodawców i osób kierujących pracownikami;

 • Analizę i ocenę ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk pracy, a także jej aktualizacje; 

 • Badania przyczyn, okoliczności wypadków przy pracy, a także sporządzanie dokumentacji powypadkowej;

 • Badania przyczyn, okoliczności wypadków w drodze do/z pracy, a także sporządzanie dokumentacji powypadkowej;

 • Badania przyczyn, okoliczności wypadków dzieci przedszkolnych, a także sporządzanie dokumentacji powypadkowej.

 • Prowadzenie rejestrów chorób zawodowych, a także sporządzanie dokumentacji z tym związanej;

 • Instrukcje stanowiskowe, maszyn i urządzeń;

 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy i przestrzegania przepisów BHP; 

 • Coroczną analizę stanu BHP;

 • Nadzór nad badaniami i pomiarami czynników szkodliwych dla zdrowia;

 • Nadzór nad prawidłowością i terminowością profilaktycznych badań lekarskich, sanepidowskich; 

 • Prowadzenie wszelkich rejestrów ( wypadków, chorób zawodowych itp.)

 • Prowadzenie rejestrów i kart charakterystyk substancji;

 • Prowadzenie próbnych ewakuacji przeciwpożarowych,

 • Prowadzenie przeglądów budynków po przerwie co najmniej dwutygodniowej,

 • Prowadzenie przeglądów placów zabaw,

 • Wykonywanie wystąpień i nakazów pokontrolnych instytucji w zakresie BHP

 • Doradztwo w zakresie BHP, dokumentacji i przepisów prawa pracy

bottom of page