OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Nasza firma posiada niezbędne doświadczenie i wiedzę, aby nauczyć Państwa jak zapobiegać pożarom i jak zachować się w sytuacji, gdy pożar nastąpi. W ramach przygotowania kadry pracowniczej do sytuacji kryzysowej jaką jest pożar, oferujemy:

  • Wstępne i okresowe szkolenia z ochrony przeciwpożarowej;

  • Sporządzanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i jej aktualizacje;

  • Zaopatrywanie obiektów w sprzęt przeciwpożarowy i gaśniczy;

  • Prowadzenie ćwiczeń ewakuacyjnych budynków;

  • Oznakowanie dróg ewakuacyjnych.

Jesteśmy do Waszej dyspozycji

Zadzwoń
514 022 330
  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • LinkedIn Social Icon

Copyright © BHP Point. Wszelkie prawa zastrzeżone

Ruda Śląska | 41-706 | 1 Maja 127