G3 - Urządzenia, instalacje i sieci gazowe

GRUPA G3 obejmuje swoim zakresem urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe, takie jak: 

 1. urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;

 2. urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie;

 3. urządzenia do magazynowania paliw gazowych;

 4. sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe);

 5. sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje rozdzielcze, tłocznie gazu);

 6. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;

 7. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa;

 8. przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;

 9. turbiny gazowe;

 10. aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

Wnioski egzaminacyjne do pobrania

Zadzwoń i zapytaj o termin
514 022 330
 • Facebook Social Icon
 • Google+ Social Icon
 • LinkedIn Social Icon

Copyright © BHP Point. Wszelkie prawa zastrzeżone

Ruda Śląska | 41-706 | 1 Maja 127