top of page

G3 - Urządzenia, instalacje i sieci gazowe

GRUPA G3 obejmuje swoim zakresem urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe, takie jak: 

  1. urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;

  2. urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie;

  3. urządzenia do magazynowania paliw gazowych;

  4. sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe);

  5. sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje rozdzielcze, tłocznie gazu);

  6. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;

  7. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa;

  8. przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;

  9. turbiny gazowe;

  10. aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

Wnioski egzaminacyjne do pobrania

Zadzwoń i zapytaj o termin
514 022 330
bottom of page