top of page

BHP Point jako firma ma świadomość, iż technologie i możliwości szkoleniowe rozwijają się w bardzo szybkim tempie, dlatego idąc z postępem proponujemy szkolenia w wersji online, bez wychodzenia z biura lub domu.
Szkolenie BHP w postaci e-learningu to forma szkolenia umożliwiająca uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, w szczególności przy zastosowaniu poczty, internetu, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji.

E-LEARNING, SZKOLENIA ONLINE

Proponowane przez nas szkolenia okresowe w formie e-learningu:

  • dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno - biurowych;

  • dla pracodawców i osób kierujących pracownikami;

  • dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych;

  • dla pracowników wykonujących zadania służby BHP;

  • dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP;

a także szkolenia z zakresu:

  • ochrony przeciwpożarowej;

  • pierwszej pomocy przedmedycznej.

e-learning

Wszystkie materiały otrzymasz pocztą elektroniczną lub przesyłką pocztową.

Ty decydujesz  z jakiej formy skorzystasz.

Zaświadczenia z ukończenia kursu otrzymasz w ekspresowym tempie.

bottom of page