top of page

G1 - Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne

GRUPA G1 obejmuje swoim zakresem urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną, takie jak: 

  1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;

  2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;

  3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;

  4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;

  5. urządzenia elektrotermiczne;

  6. urządzenia do elektrolizy;

  7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;

  8. elektryczna sieć trakcyjna;

  9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;

  10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.  

Wnioski egzaminacyjne do pobrania

Zadzwoń i zapytaj o termin
514 022 330
bottom of page