G1 - Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne

GRUPA G1 obejmuje swoim zakresem urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną, takie jak: 

 1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;

 2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;

 3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;

 4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;

 5. urządzenia elektrotermiczne;

 6. urządzenia do elektrolizy;

 7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;

 8. elektryczna sieć trakcyjna;

 9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;

 10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.  

Wnioski egzaminacyjne do pobrania

Zadzwoń i zapytaj o termin
514 022 330
 • Facebook Social Icon
 • Google+ Social Icon
 • LinkedIn Social Icon

Copyright © BHP Point. Wszelkie prawa zastrzeżone

Ruda Śląska | 41-706 | 1 Maja 127