top of page

SZKOLENIA SEP

Kursy z zakresu wiedzy wymaganej na egzaminach dla grup:
G1 – Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne,
G2 – Urządzenia cieplne oraz inne energetyczne,
G3 – Urządzenia, instalacje i sieci gazowe.


W trakcie szkolenia uczestnicy nabywają wiedzę, która pozwala na przystąpienie do egzaminu sprawdzającego znajomość przepisów

i zasad w zakresie eksploatacji na stanowisku DOZORU lub/i EKSPLOATACJI.
Po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym, uczestnik otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne w terminie do dwóch tygodni.


Kadra:


Szkolenia/kursy prowadzone są przez kadrę inżynieryjno-techniczną z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w pracy w energetyce zawodowej oraz w i na rzecz innych przedsiębiorstw energetycznych.


Współpracujemy z Komisją Kwalifikacyjną nr 210 przy Oddziale Gliwickim SEP.


Dla kogo kierowane są nasze szkolenia?


Szkolenia kierujemy dla osób rozpoczynających pracę przy urządzeniach oraz dla tych, którym kończy się ważność świadectwa kwalifikacyjnego.


Pracujesz na stanowisku EKSPLOATACJI lub DOZORU i zajmujesz się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci w zakresie wykonywania czynności:
•    obsługi, 
•    konserwacji,
•    remontów, 
•    montażu, 
•    kontrolno – pomiarowych
powinieneś posiadać świadectwo kwalifikacyjne grupy G1 lub G2 lub G3.

Oferta specjalna:

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom i wymaganiom większych firm proponujemy szkolenia zamknięte w ramach, których współpracujemy

z firmą Komnata Solna w Rudzie Śląskiej, gdzie jest możliwość wzbogacenia kursu o dodatkowe możliwości. W tym przypadku każda oferta dostosowana jest indywidualnie do klienta.

bottom of page