top of page

Wiosna – czas intensywnych prac


Wiosna to piękny okres. Przyroda budzi się do życia, drzewa zaczynają się zielenić, pojawiają się pierwsze kwiaty, a zwierzęta rozpoczynają swój okres godowy. Dzieciaki korzystając z pięknej pogody biegają po dworze w każdej wolnej chwili, a my sami wybieramy się na plenerowe wycieczki krajoznawcze.

Należy jednak pamiętać, że w tym czasie ruszają także intensywne prace w polu oraz na budowach, a co za tym idzie trzeba przygotować odpowiednio pracowników oraz zabezpieczyć i oznakować w odpowiedni sposób teren.

Zapewne bardziej intensywna działalność skłoni nas do zatrudnienia większej ilości pracowników i pojawi się konieczność przeprowadzenia szkolenia wstępne z bhp. Korzystając z tej okazji warto przejrzeć teczki pozostałych pracowników i skontrolować ważność szkoleń okresowych.

Przypominamy, że zgodnie z przepisami ( art. 237(3) § 2 Kodeksu pracy ) to „pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie…”


Pracodawcy często zadają pytanie: I jak często musimy szkolić naszych pracowników?


Szkolenia wstępne

Wg Kodeksu Pracy pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy. Natomiast szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.


Szkolenia okresowe

Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane.

Częstotliwość odbywania szkoleń wygląda następująco:

1. Raz w roku – dotyczy pracowników zajmujących stanowiska robotnicze, na których wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne (duże zagrożenia dla zdrowia i zagrożenia wypadkowe)

2. Raz na 3 lata – dotyczy pracowników zajmujący stanowiska robotnicze

3. Raz na 5 lat – dotyczy:

· Pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami ( kierownicy, brygadziści)

· Pracowników inżynieryjno-technicznych, technologów i organizatorów produkcji, projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych

· Pracowników służb BHP i osób wykonujących zadania służby BHP

· Pracowników narażonych na czynniki niebezpieczne, uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia oraz pracowników, których praca związana jest z odpowiedzialnością w zakresie BHP

4. Raz na 6 lat - pracownicy administracyjno-biurowi, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajdzie się w grupie działalności, dla których zostanie ustalona wyższa niż trzecia kategoria ryzyka i inni, których nie wymieniono

5. Bez szkoleń okresowych - pracownicy administracyjno-biurowi zatrudnieni u pracodawców zakwalifikowanych do grupy działalności, dla których ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka

Nie możemy też zapomnieć o prawidłowym przygotowaniu pracowników na nowy sezon poprzez


zabezpieczeniu miejsc pracy oraz zachowaniu szczególnego bezpieczeństwa.

21 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page